Soojusarvestid
Vedelikuarvestid
Adapterid
Metroloogilised kulustendid

Viimased uudised

Austatud külastajad!

 

Esitleme teabematerjali, tutvustamaks Teile üht Eesti Vabariigi vanimatest ettevõtetest – aktsiaseltsi "ASWEGA".

Meie ettevõte on Tallinna tootmiskoondise "Tööstusaparaat" õigusjärglane (oli nõukogude ajal liidu juhtiv ettevõte elektromagnetiliste kulumõõturite väljatõõtluse ja tootmise alal). Jätkame edukalt antud valdkonnas, lisaks kaasaja tasemel soojusmõõturite ja kulumuundurite-vedelikuarvestite väljatõõtamisele ja tootmisele kindlustame kliendid vajadusel Eesti Vabariigi territooriumil täielikult arvestite ekspluateerimisega kaasneva hooldusega. Siia kuulub mõõtesüsteemide projekteerimine, montaaz, üleandmine, spetsialistide väljaõpetamine, garantii- ja vajadusel edaspidine tasuline hooldus, soovi korral remont, häälestamine ja perioodiline taatlus.

Meie ettevõte valdab kogu tootmistsüklit hõlmavat kaasaegselt komplekteeritud tootmisbaasi, kus töötab kogenud kvalifitseeritud personal. Väljastatava toodangu häälestamiseks ja taatlemiseks on kasutusel oma võimalustelt unikaalne kulujaam, samuti kuuma vee kulustend vee temperatuuriga kuni 150 ºC.

Käesoleval ajal on meie ettevõtte nomenklatuuris täielik gamma soojusarvesteid, kulumuundureid ja vedelikuarvesteid, lisaks rida erinevaid adaptereid arvestite mälust statistilise informatsiooni väljalugemiseks ja töötlemiseks ülekandmiseks. See võimaldab järgnevalt luua laiahaardelise informatsiooni- mõõtesüsteemi.

Meil toodetav mõõteaparatuur on saanud tüübikinnituse Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes, Venemaal, Ukrainas, Kasahstanis, Makedoonias, Ungaris, Bulgaarias, Moldaavias.
Eesti klientidele on meil pakkuda:

Soojusarvesti SA-94, mis on kasutatav soojusvarustussüsteemis ja on end näidanud kui väga töökindel seade.

Vedelikuarvestid ja kulumuundurid VA2301–2304, mis on kasutatavad kommunaalmajanduses, puhastusseadmetes, keemia-, ja toiduainetetööstuses, tselluloosi ja paberi tootmisel ja mujal ümberpumbatavate vedelike mõõtmiseks ja arvestuseks. On kasutatavad nii statsionaarselt kui ka mobiilsetel objektidel.

Elektromagnetiline vedelikuarvesti VA2305M - külma ja kuuma vee kulu ja mahu mõõtmiseks. Omab veedeliku kuluga proportsionaalset elektrilist impulssvälundsignaali. On kasutatav iseseisva seadmete kui ka muu süsteemi koosseisus.

Metroloogilised kulustendid DOUN-150/200, METROST-112-100/160, ALEX-132-50/30, mis on kasutatavad näidis ja etalonmõõtudena erinevat tüüpi kulumõõturite ja vedelikuarvestite (nende hulgas ka veemõõtjad) häälestamisel, kalibreerimisel ja taatlemisel.